COMENTARIO BÍBLICO "SAN JERÓNIMO" Tomo I. A.T. I - Dirs: R.E. Brown - J.A. Fitzmyer - R.E. Murphy

COMENTARIO BÍBLICO "SAN JERÓNIMO" Tomo II. A.T. II - Dirs: R.E. Brown - J.A. Fitzmyer - R.E. Murphy

COMENTARIO BÍBLICO "SAN JERÓNIMO" Tomo III N.T. I - Dirs: R.E. Brown - J.A. Fitzmyer - R.E. Murphy

COMENTARIO BÍBLICO "SAN JERÓNIMO" Tomo IV. N.T. II - Dirs: R.E. Brown - J.A. Fitzmyer - R.E. Murphy

COMENTARIO BÍBLICO "SAN JERÓNIMO" Tomo V. Estudios sistemáticos - Dirs: R.E. Brown - Fitzmyer -Murphy