460

SACRAMENTOS

461

SACRAMENTOS EN GENERAL

462

BAUTISMO

463

CONFIRMACIÓN

464

EUCARISTÍA

465

RECONCILIACIÓN

466

UNCIÓN DE ENFERMOS

467

ORDEN SACERDOTAL

468

MATRIMONIO